Skontaktuj się z nami

Napisz do nas. Bardzo chętnie nawiążemy z Tobą kontakt.

  1. Administratorem danych osobowych jest „Euvic Effect Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa. Adres email: info@euviceffect.pl
  2. Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony).
  3. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie.
  5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego.
  6. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Dobromiński – adres e-mail: ochronadanych@clickad.pl.
Euvic Effect 2021 | All Rights Reserved