All4affiliate w rankingu najcenniejszych firm w Polsce.

All4adminComments off.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował wyniki finansowe 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, wyłaniając 5558 firm z wartością rynkową przekraczającą 10 mln zł. Wśród wyróżnionych firm znalazło się All4affiliate, zdobywając tytuł Brylantu Polskiej Gospodarki 2018.

Według autorów rankingu wartość rynkowa All4affiliate w marcu 2017 r. wyniosła 10 mln zł, a średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 r. to 4,9%. Zaś średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. Do 2016 r. wyniosła 16,2%.

Metodologia obliczania wartości rynkowej przedsiębiorstw stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu polega na wykorzystaniu wskaźników C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Posted in: All4Affiliate
Euvic Effect 2021 | All Rights Reserved